غزلیات حافظحافظ

غزل ۲۱۴- دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بودتعبیر رفت و کار به دولت حواله بود
چهل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبتتدبیر ما به دست شراب دوساله بود
آن نافه مراد که می‌خواستم ز بختدر چین زلف آن بت مشکین کلاله بود
از دست برده بود خمار غمم سحردولت مساعد آمد و می در پیاله بود
بر آستان میکده خون می‌خورم مدامروزی ما ز خوان قدر این نواله بود
هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچیددر رهگذار باد نگهبان لاله بود
بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبحآن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود
دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاهیک بیت از این قصیده به از صد رساله بود
آن شاه تندحمله که خورشید شیرگیرپیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود

 

غزل ۲۱۴

حافظ

خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (حدود ۷۲۷ – ۷۹۲ هجری قمری برابر با ۷۰۶ - ۷۶۹ هجری شمسی)، شاعر بزرگ سدهٔ هشتم ایران (برابر قرن چهاردهم میلادی) و یکی از سخنوران نامی جهان است. بیش‌تر شعرهای او غزل هستند که به‌غزلیات حافظ شهرت دارند. گرایش حافظ به شیوهٔ سخن‌پردازی خواجوی کرمانی و شباهت شیوهٔ سخنش با او مشهور است او از مهمترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناخته می‌شود. در قرون هجدهم و نوزدهم اشعار او به زبان‌های اروپایی ترجمه شد و نام او بگونه‌ای به‌محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت. هرساله در تاریخ ۲۰ مهرماه مراسم بزرگداشت حافظ در محل آرامگاه او در شیراز با حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی برگزار می‌شود. در ایران این روز را روز بزرگداشت حافظ نامیده‌اند.

نوشته های مشابه

5 دیدگاه

  1. معاني لغات غزل (214)
   تعبیر رفت: تعبیر شد.

   کار به دولت حواله بود: کار وزندگی در جهت دولت و اقبال پیش می رفت.

   شراب دوساله : شراب کهنه ورسیده که قدما آن را به دستور طبیب برای مدوای پاره ییاز بیماریها به جای داروی مقوی مصرف می کردهاند.

   تدبیر: چاره ، راه بهبودی.

   نافه : ماده معطره زیر شکم آهوان نر سرزمین خطا و ختن و تاتارستان.

   نافه مراد:(استعاره تشبیهی) نافه آرزو ، مراد و آرزو به نافه معطر تشبیه شده یعنی آرزو مرادی که مانند کیسه مشک دلپذیر است.

   کلاله:کاکل، موی مجعدو پیچیده.

   مشکین کلاله:کاکل مشکین ، موی مجعد مشکین سیاهرنگ.

   از دست برده بود : از حال عادی بیرون برده بود.

   خمار غم: اندوهیشبیه به خماری ، گرفتگی و دردسر ناشی از غم واندوه.

   خون می خورم مدام: دائم رنج و غم واندوه می کشم.

   نواله: لقمه خوراکی که برای گذاشتن در دهان آمده شده باشد، لقمه و گلوله خوراکی مخصوص دام ها و شتر که قبلاً آماده شد و در سر موقع به دهان حیوان می گذراند.

   مرغ سحر: بلبل.

   سفینه: جُنگ، دفتر مجموعه اشعار، دیوان.

   رساله: جزوه، کتابچه ، مقاله ( حاوی مسائل مذهبی ).

   غزاله: بچه آهوی ماده، آهو بره که هنوز شیر خوار است.

   تندحمله:حمله کننده سریع و چابک.

   معانی ابیات غزل (214)

   (1) در رویای شیرین دیدم که پیاله شرابی در دست دارم ، چنین تعبیر کردند که دولت و اقبال به من روی می آورد. (2) چهل سال دردو رنج کشیدیم و سر انجام چاره وعلاج ما در دست شراب کهنه چهل دوساله بود. (3) آن نافه مشکین آرزوی دلپذیری که دسترسی بهآن را از بخت خود آرزو داشتم ،در چین و شکن زلف آن محبوب کاکل مشکین بود.(4) سحر گاهان ، درد سر ناشی از غم و اندوه مرا از پای در آورده بود . خوشبختانه مقداری شراب در پیاله باقی مانده بود .(5) در پشت در میکده پیوسته کار من محروم ، خوردن غم وغصه است بهره ما از سفره کرم روزی دهنده این لقمه بود. (6) حال آن کس که بذر مهر ومحبت در دلب نکاشت و از آن گلزار، گلی نچید به آن ماند که در برابر تند باد ، از گلبرگهای لاله نگهبانی کند! (7) بامدادان به هنگامی که بلبل به نواخوانی مشغول بود ، گذارم به سوی باغ و گلشن افتاد. ..(7) در یافتیم که یک بیت از دیوان شعر دلکش حافظ در ستایش شاه سروده بود از صد رساله ( مذهبی بهتر بود)…(8) آن شهر یار سبک تازِ غافلگیر کننده خورشید برج اسد در روز بیکار در برابر او چون بچه آهویی درمانده بود.

   شرح ابیات غزل(214)

   وزن غزل: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات

   بحر غزل : مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور

   *

   این غزل را نخست حافظ در چهل سالگی خود و در اندوه قتل شاه شیخ ابواسحاق در هشت بیت سروده و در آن بیت از بت مشکین کلاله نام برده است. لقبی که مردم شیراز به خاطر زلفهای بلند و منشکین شاه ابواسحاق به او دادبودند و حافظ هم در مرثیه این شاه ، این لقب را در ماده تاریخ فوت او استعمال می کند و می فرماید :

   بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله و گل هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل

   که مطابق است با عصر جمعه بیست ودوم ماه جمادی الاول 757 هجری قمری سپس در زمان حمله شاه شجاع به شیراز و تصرف مجدد آن شهر در این غزل تغییراتی داده وابیاتی را که ایهام آن به شاه شجاع بر می گرددعلاوه به حساب شاه شجاع می گذارد.

   حافظ در چهل سالگی می گویدکه دررویا چنین دیدم که پیا له یی از شراب در دست دارم. خواب گزاران چنین تعبیر کردند که : عطای بیغمبران اندر خواب اگر از طعام و شراب و جامه بود آنچ بدن ماند ، تفسیر آن است که علمی و دانشی و حکمتی بیابد- کتاب خوابگزاری صفحه 389 به نقل از کتاب در جستجوی حافظ ) کارم بالا خواهد گرفت و در بیت دوم می فرماید پس از چهل سال ناکامی کشیدن در دو سال اخر سلطنت شاه ابواسحاق روز و روزگار خوشی داشتم البته شاعر این ایهام باطنی را در زیر پوشش ایهام و تعبیر سهل الحصول سن چهل سالگی حضرت رسول اکرم(ص) و نزول قرآن پوشانیده است.و آنها که در معنای این بیت تنها به سن تکامل 40 سالگی روسل خدا و نزول قرآن بسنده می کنند، به انگیزه سرودن غزل و سال حافظ توجه کافی مبذول نمی دارند.

   سپس شاعر با یاد آوری دوران خوش گذشته در چهار بیت اول غزل به روز گار حال می پردازد و در بیت پنج می فرماید در حال حاضر :

   بر آستان میکده خون می خورم مدام روزی ما از خوان قدر این نواله بود

   و بعد با حسرت هر چه تمامتر در بیت ششم به این نکته اقرار می کند که هرکس که در زمان استطاعت نتوانست آنطور که باید از باغ پر گل روزگار موافق حاصلی و گلی بچیند کلاهش پس معرکه است .بالاخره بیت هشتم و مقطع غزل یعنی غزلی را که حافظ در سن چهل سالگی در سوک شیخ ابواسحاق سروده این است:

   گل بر جریده گفته حافظ همی نوشت شعری که نکته ئیش به از صدرساله بود

   و بدین ترتیب غزلی را که حافظ پس از قتل شاه ابواسحاق و در رثاء او رد سال 757 سروده. به این نحو پایان می پذیرد. اما سالها بعد در زمان شاه شجاع ودرست در زمانی که او پشت دروازه شیراز با تردستی و زرنگی و شهامت هر چه تمامتر پیش از آنکه شاه محمود بتواند کاری بکند ، خود را به رودخانه زده وارد شیراز می شود و با این حمله سریع خود بار دیگر شیراز را فتح می کند حافظ براین غزل دوبیت دیگر به جای بیت مقطع غزل اضافه و غزل را به نام شاه شجاع نموده و در بیت آخر غزل ، با اشاره به حمله سریع شاه شجاع می فرماید:

   آن شاه تند حمله که خوررشید شیر گیر پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود

   و مفاد بیت اخیر کاملاً باز گو کننده حمله سریع شاه شجاع است که در تواریخ هم ضبط شده است . بنابراین این غزل در سال قتل شاه ابواسحاق در 8 بیت و با بیت مقطع ( گل بر جریده) سروده شده و بعداً در فتح مجدد شیراز به دست شاه شجاع با برداشتن بیت مقطع قبلی و اضافه کردن دو بیت به صورت فعلی در آمده است. توضيحاً از مفاد بیت دوم این غزل که شاعر می فرماید ( چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت ) و تاریخ سرودن این غزل که سال 757 هجری یعنی پس از قتل شاه ابو اسحاق است بر می آید که تولد حافظ در سال 718 هجری شمسی است و اختلافات چند ماه بدین سبب است که قتل در اواسط سال انجام گر فته است. در پایان ، منظور حافظ از خورشید شیر گیر ريا، برج اسد است که یکی از 12 برج تقویم است و در آن برج ، خورشید به نقطه اوج خود می رسد وآن برج را برج اسد یا شیر می نامند و حافظ خورشید را در اوج خود به مانند بچه آهوی ماده یی به هنگام حمله غافلگیر کننده شاه شجاع تشبیه می کند .
   ***
   شرح جلالی بر حافظ – دکتر عبدالحسین جلالی

 1. کار به دولت حواله بودن: کنایه از اوضاع بر وفق مراد گشتن
  کلاله: کنایه از موی – مشکین کلاله به معنای مشکین گیسوی
  نواله: کنایه غذا و روزی است
  در رهگذار باد نگهبان لاله بودن: یعنی میبایست با سختی بسیاری روبرو شود و باید تاوان سختی بپردازد
  بر طرف گلشنم : به دیدن گلشن گذار من افتاد
  غزاله: کنایه از کوچکی و آسیب پذیری است به معنای غزال کوچک در اینجا در برابر شیر به کار برده شده است.

 2. مفهوم غزل ۲۱۴:
  هدفی ک در آن هستی هدف مقدسی است شما رنج فراوانی برده اید.تا ب این مرحله رسیده اید.اما هنوز تا مقصد نهایی فاصله زیادی مانده است پس ناامید مشو و ب تلاش خود ادامه بده تو موفق خواهی شد.حافظ ب شما توصیه هایی دارد:۱از آنچه داری نهایت استفاده را ببر و هرگز حسرت مال دنیا را مخور 2برای رسیدن ب هدفتان باید کمی سختی بکشید پس صبر داشته باش و هرگز از یاد خدا غافل مشو او یاور تمامی بندگان رنج دیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن