سهراب

 • بخش ۱۱

  دگر روز فرمود تا گیو و طوس ببستند شبگیر بر پیل کوس در گنج بگشاد و روزی بداد سپه برنشاند…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۱۰

  گرازان بدرگاه شاه آمدند گشاده دل و نیک خواه آمدند چو رفتند و بردند پیشش نماز برآشفت و پاسخ نداد…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۹

  یکی نامه فرمود پس شهریار نوشتن بر رستم نامدار نخست آفرین کرد بر کردگار جهاندار و پروردهٔ روزگار دگر آفرین…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۸

  چو برگشت سهراب گژدهم پیر بیاورد و بنشاند مردی دبیر یکی نامه بنوشت نزدیک شاه برافگند پوینده مردی به راه…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۷

  چو آگاه شد دختر گژدهم که سالار آن انجمن گشت کم زنی بود برسان گردی سوار همیشه به جنگ اندرون…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۵

  چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه یکی پورش آمد چو تابنده ماه تو گفتی گو پیلتن رستم‌ست وگر سام…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۶

  خبر شد به نزدیک افراسیاب که افگند سهراب کشتی بر آب هنوز از دهن بوی شیر آیدش همی رای شمشیر…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۴

  چو یک بهره از تیره شب در گذشت شباهنگ بر چرخ گردان بگشت سخن گفتن آمد نهفته به راز در…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۲

  ز گفتار دهقان یکی داستان بپیوندم از گفتهٔ باستان ز موبد برین گونه برداشت یاد که رستم یکی روز از…

  بیشتر بخوانید »
 • بخش ۳

  چو نزدیک شهر سمنگان رسید خبر زو بشاه و بزرگان رسید که آمد پیاده‌گو تاج‌بخش به نخچیرگه زو رمیدست رخش…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا