پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود

دکمه بازگشت به بالا