پادشاهی قباد چهل و سه سال بود

دکمه بازگشت به بالا