غزلیات

غزل شمارهٔ ۳۲۳۰

یا سندا لحاظه عاقلتی و مسکنی یا ملکا جواره مکتنفی و مؤمنی انت عماد بنیتی انت عتاد منیتی انت کمال ثروتی انت نصاب مخزنی قره کل منظر مقصد کل مشتری قوه کل ناعش قدره کل منحنی انت ولی نعمتی مونس لیل وحدتی انت کروم نائل حول جناه نجتنی سید کل مالک مخلص کل هالک هادی کل سالک ناعش کل منثنی …

بیشتر بخوانید »

غزل شمارهٔ ۳۲۲۹

یا ولی نعمتی و سلطانی سابق‌الحسن ما له ثانی انت بحر تحیط بالدنیا مدمن جوهر و مرجان کان بنیان عبد کم خربا رمنی هو و شید ارکانی کیف هذاالجفا و انت وفا؟ کیف اردیتنی بنسیان حیه البین کلما هاجت لسعت مثل لسع ثعبان ظل خدی مزعفرا کدرا سال دمعی کمایع آن ارع قلبا هواک ساکنه لیس لی غیر عطفکم بانی …

بیشتر بخوانید »

غزل شمارهٔ ۳۲۲۸

ایا ملتقی العیش کم تبعدی و یا فرقه الحسب کم تعتدی لیالی الفراق! فکم ذاالجوی؟! ربی الوصل! ما حان ان تهتدی؟! و نشرب من عذب لقیاکم و من حلو رؤیاکم نعتدی فذاک الوصال، بما نشتری و قلب‌المعنی بما نفتدی لباسا من‌الطیف کی نکتسی رداء من‌القرب کی نرتدی فحب الذی نرتجی دیننا به اختتام به نبتدی ایا بعد مولای ، ما …

بیشتر بخوانید »

غزل شمارهٔ ۳۲۲۷

یا ساقی الراح خذ و امرلاء به طاسی فلست املک صبر نوبهالکاس و تابع‌الطاس مملوا بلا مهل فان صحوت فهذا نوبه الیاس و دوام السکر من کأس البقا مددا فحاله الصحو یأتی الف وسواس بالله رأسک حرک هکذا طربا حتی تقع قهوه حمرآء فی رأسی بالروح تسقی وراء الغیب قهوتنا یظل تدرک سقیاها بایناس اذا سقاک بکأس الخلد فی نفس …

بیشتر بخوانید »

غزل شمارهٔ ۳۲۲۶

قلت له مصیحا یا ملک‌المشرق اقسم بالخالق مثلک لم یخلق قدرک لایعرف وعدک لا یخلف نائلک الاشرف بالک لم یغلق جسمی کالخردله احرقه ذاالوله خلد فی الزلزله من یک لم یخفق صرت انا لا انا غیرک عندی فنا ضدک یا ذاالغنا مختدع احمق هیج کس ای جان من، جان سخن دان من نور رخ شد ندید، تا نکند بیدقی

بیشتر بخوانید »

غزل شمارهٔ ۳۲۲۵

یا ملک‌المحشر، ترحم لا ترتشی کل سقیط ردی ترحمه تنعش تحبس ارواحنا فی صورت صورت فی ورق مدرک جل عن المنقش نورک شعشاعه یخرق حجب الدجی تمنعها غیره عن بصر الاعمش ضء فضاء الفلا عن درک ادراکه تدرجه راقه فی نظر الا خفش قارب معراجنا، فارق الی‌المرتقی حان رحیل السری فانا عن المفرش وارکب خیل السخا، فهو حسان النهی وادرس …

بیشتر بخوانید »

غزل شمارهٔ ۳۲۲۴

یا ویح نفسنا بفوات الفضائل یا ویل روحنا بفسادالوسائل قد حن واشتکی فلذا الصخر بکیا علی علی هجران فخرالقبایل لو ان فراقی حمل‌الطور والصفا زمانا یسیرا هدمت بالزلازل لو ان شرارا من هوانا تبلجت علی ظاهری احرقت کل العواذل لو ان قلیلا من جمالک اثرت علی‌البر لم توحش فلا بالقوافل بحق وصال نورالقلب فضله بنور نای عن درکه کل فاضل …

بیشتر بخوانید »

غزل شمارهٔ ۳۲۲۳

یا من یزید حسنک حقا تحیری اهلا و مرحبا بسراج منور یا من سألت عن صفهالروح کیف هو االروح لاح من قمرالحسن فابصر فی برق و جنتیه حیات مخلد لا تعد عنه نحو حیات مزور من سکر مقلتیه اری کل جانب سکران عاشق بشراب مطهر قد کان فی ضمیری منه تصورا من صورهالجلاله افنی تصوری اطلب لباب دینک واترک قشوره …

بیشتر بخوانید »

غزل شمارهٔ ۳۲۲۲

اخرج عن‌المکان، یا صارم‌الزمان واسبح سباح حوت فی قلزم‌المعانی لا تبغ اتصالا نعت جسم انی اری دنوا انی من‌التدانی العبد لیس یرضی فی رقه شریکا فلرب کیف یرضی فی ملکه بثانی هل عاشق تصدیم عشوقتین جمعا اعشق فان فیه تخلیص کل غانی العشق نور روحی صبح الهوی صبوحی امنیه و فیه مجموعه الامانی ماالعشق یا معنا یشرک انا و انا …

بیشتر بخوانید »

غزل شمارهٔ ۳۲۲۱

الا حریم لیلی، علیکم سلامی ادرتم علینا صفیهالمدام فذا ربیع وصل و نوبه التلاقی و نعمه احاطت جمیعه الانام تداولوا کوسا واسکروا رؤسا کذا بکون خقا ولیمه الکرام فوصلکم مدید صلوا بلا انقطاع و نزلکم مزید کلوا بلا غرام فلا یهیم قلبی بظلمه اللیالی ولا تعام عینی علت عن‌المنام

بیشتر بخوانید »