رباعیات

رباعی ۰۱- جز نقش تو در نظر نیامد ما را

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه…

بیشتر بخوانید »

رباعی ۰۲- بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیا

بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیا پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا مشنو سخن خصم که بنشین و مرو…

بیشتر بخوانید »

رباعی ۰۳- گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات

گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات گفتم دهنت، گفت زهی حب نبات گفتم سخن تو، گفت حافظ گفتا شادی…

بیشتر بخوانید »

رباعی ۰۴- ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست

ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست آیینه به دست و روی خود می‌آراست دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت وصلم طلبی…

بیشتر بخوانید »

رباعی ۰۵- من باکمر تو در میان کردم دست

من باکمر تو در میان کردم دست پنداشتمش که در میان چیزی هست پیداست از آن میان چو بربست کمر…

بیشتر بخوانید »

رباعی ۰۶- تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست

تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست تا بنده تو شده‌ست تابنده شده‌ست زان روی که از شعاع نور…

بیشتر بخوانید »

رباعی ۰۷- هر روز دلم به زیر باری دگر است

هر روز دلم به زیر باری دگر است در دیده من ز هجر خاری دگر است من جهد همی‌کنم قضا…

بیشتر بخوانید »

رباعی ۰۸- ماهم که رخش روشنی خور بگرفت

ماهم که رخش روشنی خور بگرفت گرد خط او چشمه کوثر بگرفت دلها همه در چاه زنخدان انداخت وآنگه سر…

بیشتر بخوانید »

رباعی ۰۹- امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت وز بستر عافیت برون خواهم خفت باور نکنی خیال خود را بفرست تا…

بیشتر بخوانید »

رباعی ۱۰- نی قصه آن شمع چگل بتوان گفت

نی قصه آن شمع چگل بتوان گفت نی حال دل سوخته دل بتوان گفت غم در دل تنگ من از…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن