پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

به پالیز چون برکشد سرو شاخ سر شاخ سبزش برآید ز کاخ به بالای او شاد باشد درخت چو بیندش…

بیشتر بخوانید »