محمود کویر

زاده و بالیده بر مهربانی های کویر. بر میبد زیبا. اولاد قنات و خاک و انار و پسته فرزند آب انبارها و بادگیرهای مهربان. بالیده در نقش های جادویی سفال و زیلو. در دبستان ها و دبیرستان وها و دانشگاه های ایران درس خواندم . دردبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه های ایران درس دادم. هنوز هم می خوانم. هنوز هم درس می دهم. سی و سه سال است که درس می دهم. و تا زنده ام درس خواهم خواند. و درس خواهم داد! راستی! پنجاه و هفت سال است که چشم بر زندگی و زیبایی گشوده ام.
افسانه‌های کاغذی

قصه‌های شاهنامه- قسمت سوم

در این قسمت از قصه‌های شاهنامه که راوی آن آقای دکتر محمود کویر هستند برخی از داستانهای شاهنامه فردوسی همچون…

بیشتر بخوانید »
افسانه‌های کاغذی

قصه‌های شاهنامه- قسمت دوم

در این نمایشنامه که راوی آن آقای دکتر محمود کویر هستند برخی از داستانهای شاهنامه فردوسی همچون آفرینش، زال و…

بیشتر بخوانید »
افسانه‌های کاغذی

قصه‌های شاهنامه- قسمت اول

در اولین قسمت از افسانه های کاغذی آقای دکتر کویر داستان آفرینش را از شاهنامه فردوسی تعریف خواهند کرد. افسانه…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا