خانه | محمود کویر

محمود کویر

زاده و بالیده بر مهربانی های کویر. بر میبد زیبا. اولاد قنات و خاک و انار و پسته فرزند آب انبارها و بادگیرهای مهربان. بالیده در نقش های جادویی سفال و زیلو. در دبستان ها و دبیرستان وها و دانشگاه های ایران درس خواندم . دردبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه های ایران درس دادم. هنوز هم می خوانم. هنوز هم درس می دهم. سی و سه سال است که درس می دهم. و تا زنده ام درس خواهم خواند. و درس خواهم داد! راستی! پنجاه و هفت سال است که چشم بر زندگی و زیبایی گشوده ام.

قصه‌های شاهنامه- قسمت سوم

در این قسمت از قصه‌های شاهنامه که راوی آن آقای دکتر محمود کویر هستند برخی از داستانهای شاهنامه فردوسی همچون آفرینش، زال و رودابه، هفت خوان رستم، بیژن و منیژه و رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی را به تصویر کشیده میشوند. در این قسمت داستان جمشید و نحوه تقسیم جهان میان سه پر او تور و سلم و ایرج …

بیشتر بخوانید »

قصه‌های شاهنامه- قسمت دوم

در این نمایشنامه که راوی آن آقای دکتر محمود کویر هستند برخی از داستانهای شاهنامه فردوسی همچون آفرینش، زال و رودابه، هفت خوان رستم، بیژن و منیژه و رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی را به تصویر کشیده میشوند. افسانه های کاغذی مجموعه ای ست از بیش از دو هزار قطعه عروسک کاغذی دوبعدی که روایتگر داستانهای شناخته شده ی …

بیشتر بخوانید »

قصه‌های شاهنامه- قسمت اول

در اولین قسمت از افسانه های کاغذی آقای دکتر کویر داستان آفرینش را از شاهنامه فردوسی تعریف خواهند کرد. افسانه های کاغذی مجموعه ای ست از بیش از دو هزار قطعه عروسک کاغذی دوبعدی که روایتگر داستانهای شناخته شده ی شاهنامه میشوند و بیان شیوای دکتر کویر را همراهی میکنند. در قسمت اول این مجموعه داستان آفرینش در شاهنامه رو …

بیشتر بخوانید »