فرهنگ معین

آب اندام

(بْ. اَ) (ص مر. اِمر.) خوش قد و قامت.

دکمه بازگشت به بالا