فرهنگ معین

آب نکشیده

(نَ کِ دِ) (ص مر.)۱ - بد و زشت.
۲- نامفهوم.

دکمه بازگشت به بالا