فرهنگ معین

آب نشاط

(بِ نَ) [ فا - ع. ] (اِمر.) منی.

دکمه بازگشت به بالا