فرهنگ معین

آب سپید

(~ِ س ِ)(اِمر.) نک آب مروارید.

دکمه بازگشت به بالا