فرهنگ معین

آب انگور

(بِ اَ) (اِمر.)
۱- فشردة انگور.
۲- شراب، باده.

دکمه بازگشت به بالا