خانه | فهرست غزلیات

فهرست غزلیات

طبق روال فهرست‌های همیشگی دیوان حافظ، شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه مرتب شده‌اند. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه‌ی آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

با کلیک بر روی پلیر ابتدای هر سطر    دکلمه مربوط به همان غزل پخش خواهد شد. در صورت عدم پخش دکلمه در اینترنت اکسپلورر لطفا از مرورگرهای دیگر استفاده نمایید.فهرست غزلیات

ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ع | غ | ف | ق | ک | ل | م | ن | و | ه | ی

 

حرف الف (غزلیات شماره 1 تا 12)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/1.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱: الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/2.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲: صلاح کار کجا و من خراب کجا

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/3.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/4.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/5.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵: دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/6.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶: به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/7.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷: صوفی بیا که آینه صافیست جام را

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/8.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸: ساقیا برخیز و درده جام را

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/9.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹: رونق عهد شباب است دگر بستان را

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/10.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰: دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/11.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱: ساقی به نور باده برافروز جام ما

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/12.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲: ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما

 

حرف ب (غزلیات شماره 13 تا 14)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/13.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳: می‌دمد صبح و کله بست سحاب

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/14.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴: گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب

 

حرف ت (غزلیات شماره 15 تا 95)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/15.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵: ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/16.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶: خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/17.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷: سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/18.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸: ساقیا آمدن عید مبارک بادت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/19.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹: ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/20.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰: روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/21.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱: دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/22.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲: چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/23.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳: خیال روی تو در هر طریق همره ماست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/24.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴: مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/25.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵: شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/26.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶: زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/27.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷: در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/28.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸: به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/29.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹: ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/30.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰: زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/31.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱: آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/32.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲: خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/33.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳: خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/34.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴: رواق منظر چشم من آشیانه توست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/35.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵: برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/36.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶: تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/37.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷: بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/38.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸: بی مهر رخت روز مرا نور نماندست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/39.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹: باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/40.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰: المنه لله که در میکده باز است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/41.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱: اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/42.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲: حال دل با تو گفتنم هوس است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/43.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳: صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/44.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴: کنون که بر کف گل جام باده صاف است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/45.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵: در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/46.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶: گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/47.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷: به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/48.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸: صوفی از پرتو می راز نهانی دانست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/49.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۹: روضه خلد برین خلوت درویشان است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/50.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵۰: به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/51.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵۱: لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/52.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵۲: روزگاریست که سودای بتان دین من است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/53.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵۳: منم که گوشه میخانه خانقاه من است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/54.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵۴: ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/55.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵۵: خم زلف تو دام کفر و دین است

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/56.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵۶: دل سراپرده محبت اوست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/57.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵۷: آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/58.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵۸: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/59.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۵۹: دارم امید عاطفتی از جانب دوست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/60.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶۰: آن پیک نامور که رسید از دیار دوست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/61.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶۱: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/62.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶۲: مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/63.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶۳: روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/64.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶۴: اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/65.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶۵: خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/66.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶۶: بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/67.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶۷: یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/68.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶۸: ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/69.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۶۹: کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/70.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷۰: مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/71.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷۱: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/72.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷۲: راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/73.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷۳: روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/74.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷۴: حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/75.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷۵: خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/76.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷۶: جز آستان توام در جهان پناهی نیست

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/77.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷۷: بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/78.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷۸: دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/79.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۷۹: کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/80.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸۰: عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/81.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸۱: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/82.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸۲: آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/83.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸۳: گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/84.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸۴: ساقی بیار باده که ماه صیام رفت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/85.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸۵: شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/86.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸۶: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/87.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸۷: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/88.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸۸: شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/89.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۸۹: یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/90.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹۰: ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/91.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹۱: ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/92.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹۲: میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/93.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹۳: چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/94.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹۴: زان یار دلنوازم شکریست با شکایت

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/95.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹۵: مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت

 

حرف ث (غزل شماره 96)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/96.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹۶: درد ما را نیست درمان الغیاث

 

حرف ج (غزل شماره 97)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/97.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹۷: تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

 

حرف ح (غزل شماره 98)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/98.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹۸: اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

 

حرف خ (غزل شماره 99)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/99.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۹۹: دل من در هوای روی فرخ

 

حرف د (غزلیات شماره 100 تا 244)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/100.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰۰: دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/101.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰۱: شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/102.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰۲: دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/103.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰۳: روز وصل دوستداران یاد باد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/104.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰۴: جمالت آفتاب هر نظر باد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/105.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰۵: صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/106.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰۶: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/107.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰۷: حسن تو همیشه در فزون باد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/108.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰۸: خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/109.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۰۹: دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/110.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱۰: پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/111.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱۱: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/112.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱۲: آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/113.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱۳: بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/114.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱۴: همای اوج سعادت به دام ما افتد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/115.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱۵: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/116.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱۶: کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/117.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱۷: دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/118.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱۸: آن کس که به دست جام دارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/119.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۱۹: دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/120.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲۰: بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/121.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲۱: هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/122.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲۲: هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/123.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲۳: مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/124.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲۴: آن که از سنبل او غالیه تابی دارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/125.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲۵: شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/126.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲۶: جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/127.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲۷: روشنی طلعت تو ماه ندارد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/128.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲۸: نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/129.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۲۹: اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/130.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳۰: سحر بلبل حکایت با صبا کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/131.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳۱: بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/132.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳۲: به آب روشن می عارفی طهارت کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/133.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳۳: صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/134.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳۴: بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/135.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳۵: چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/136.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳۶: دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/137.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳۷: دل از من برد و روی از من نهان کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/138.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳۸: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/139.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۳۹: رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/140.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴۰: دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/141.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴۱: دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/142.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴۲: دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/143.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴۳: سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/144.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴۴: به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/145.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴۵: چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/146.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴۶: صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/147.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴۷: نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/148.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴۸: یارم چو قدح به دست گیرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/149.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۴۹: دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیرد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/150.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵۰: ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/151.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵۱: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/152.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵۲: در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/153.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵۳: سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/154.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵۴: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/155.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵۵: اگر روم ز پی اش فتنه‌ها برانگیزد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/156.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵۶: به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/157.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵۷: هر که را با خط سبزت سر سودا باشد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/158.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵۸: من و انکار شراب این چه حکایت باشد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/159.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۵۹: نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/160.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶۰: خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/161.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶۱: کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/162.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶۲: خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/163.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶۳: گل بی رخ یار خوش نباشد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/164.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶۴: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/165.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶۵: مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/166.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶۶: روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/167.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶۷: ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/168.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶۸: گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/169.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۶۹: یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/170.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷۰: زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/171.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷۱: دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/172.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷۲: عشق تو نهال حیرت آمد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/173.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷۳: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/174.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷۴: مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/175.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷۵: صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/176.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷۶: سحرم دولت بیدار به بالین آمد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/177.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷۷: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/178.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷۸: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/179.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۷۹: رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/180.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸۰: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/181.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸۱: بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/182.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸۲: حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/183.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸۳: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/184.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸۴: دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/185.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸۵: نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/186.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸۶: گر می فروش حاجت رندان روا کند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/187.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸۷: دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/188.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸۸: مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/189.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۸۹: طایر دولت اگر باز گذاری بکند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/190.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹۰: کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/191.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹۱: آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/192.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹۲: سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/193.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹۳: در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/194.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹۴: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/195.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹۵: غلام نرگس مست تو تاجدارانند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/196.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹۶: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/197.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹۷: شاهدان گر دلبری زین سان کنند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/198.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹۸: گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/199.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۱۹۹: واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/200.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰۰: دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/201.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰۱: شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/202.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰۲: بود آیا که در میکده‌ها بگشایند

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/203.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰۳: سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/204.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰۴: یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/205.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰۵: تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/206.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰۶: پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/207.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰۷: یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/208.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰۸: خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/209.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۰۹: قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/210.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱۰: دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/211.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱۱: دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/212.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱۲: یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/213.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱۳: گوهر مخزن اسرار همان است که بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/214.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱۴: دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/215.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱۵: به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/216.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱۶: آن یار کز او خانه ما جای پری بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/217.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱۷: مسلمانان مرا وقتی دلی بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/218.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱۸: در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/219.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۱۹: کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/220.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲۰: از دیده خون دل همه بر روی ما رود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/221.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲۱: چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/222.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲۲: از سر کوی تو هر کو به ملالت برود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/223.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲۳: هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/224.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲۴: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/225.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲۵: ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/226.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲۶: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/227.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲۷: گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/228.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲۸: گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/229.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۲۹: بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/230.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳۰: اگر به باده مشکین دلم کشد شاید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/231.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳۱: گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/232.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳۲: بر سر آنم که گر ز دست برآید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/233.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳۳: دست از طلب ندارم تا کام من برآید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/234.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳۴: چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/235.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳۵: زهی خجسته زمانی که یار بازآید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/236.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳۶: اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/237.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳۷: نفس برآمد و کام از تو بر نمی‌آید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/238.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳۸: جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/239.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۳۹: رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/240.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴۰: ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/241.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴۱: معاشران ز حریف شبانه یاد آرید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/242.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴۲: بیا که رایت منصور پادشاه رسید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/243.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴۳: بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/244.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴۴: معاشران گره از زلف یار باز کنید

 

حرف ر (غزلیات شماره 245 تا 257)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/245.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴۵: الا ای طوطی گویای اسرار

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/246.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴۶: عید است و آخر گل و یاران در انتظار

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/247.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴۷: صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/248.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴۸: ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/249.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۴۹: ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/250.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵۰: روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/251.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵۱: شب وصل است و طی شد نامه هجر

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/252.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵۲: گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/253.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵۳: ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/254.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵۴: دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/255.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵۵: یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/256.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵۶: نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/257.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵۷: روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر

 

حرف ز (غزلیات شماره 258 تا 266)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/258.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵۸: هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/259.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۵۹: منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/260.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶۰: ای سرو ناز حسن که خوش می‌روی به ناز

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/261.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶۱: درآ که در دل خسته توان درآید باز

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/262.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶۲: حال خونین دلان که گوید باز

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/263.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶۳: بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/264.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶۴: خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/265.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶۵: برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/266.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶۶: دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز

 

حرف س (غزلیات شماره 267 تا 271)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/267.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶۷: ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/268.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶۸: گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/269.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۶۹: دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/270.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷۰: درد عشقی کشیده‌ام که مپرس

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/271.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷۱: دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس

 

حرف ش (غزلیات شماره 272 تا 291)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/272.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷۲: بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/273.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷۳: اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/274.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷۴: به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/275.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷۵: صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/276.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷۶: باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/277.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷۷: فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/278.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷۸: شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/279.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۷۹: خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/280.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸۰: چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/281.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸۱: یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/282.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸۲: ببرد از من قرار و طاقت و هوش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/283.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸۳: سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/284.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸۴: هاتفی از گوشه میخانه دوش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/285.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸۵: در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/286.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸۶: دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/287.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸۷: ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/288.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸۸: کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/289.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۸۹: مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/290.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹۰: دلم رمیده شد و غافلم من درویش

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/291.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹۱: ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش

 

حرف ع (غزلیات شماره 292 تا 294)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/292.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹۲: قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/293.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹۳: بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/294.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹۴: در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

 

حرف غ (غزل شماره 295)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/295.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹۵: سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ

 

حرف ف (غزل شماره 296)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/296.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹۶: طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

 

حرف ق (غزلیات شماره 297 تا 298)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/297.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹۷: زبان خامه ندارد سر بیان فراق

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/298.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹۸: مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق

 

حرف ک (غزلیات شماره 299 تا 301)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/299.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۲۹۹: اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/300.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰۰: هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/301.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰۱: ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

 

حرف ل (غزلیات شماره 302 تا 308)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/302.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰۲: خوش خبر باشی ای نسیم شمال

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/303.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰۳: شممت روح وداد و شمت برق وصال

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/304.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰۴: دارای جهان نصرت دین خسرو کامل

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/305.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰۵: به وقت گل شدم از توبه شراب خجل

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/306.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰۶: اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/307.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰۷: هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/308.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰۸: ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل

 

حرف م (غزلیات شماره 309 تا 381)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/309.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۰۹: عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/310.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱۰: مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/311.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱۱: عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/312.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱۲: بشری اذ السلامه حلت بذی سلم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/313.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱۳: بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/314.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱۴: دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/315.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱۵: به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/316.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱۶: زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/317.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱۷: فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/318.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱۸: مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/319.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۱۹: سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/320.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲۰: دیشب به سیل اشک ره خواب می‌زدم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/321.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲۱: هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/322.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲۲: خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/323.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲۳: ز دست کوته خود زیر بارم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/324.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲۴: گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/325.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲۵: گر دست دهد خاک کف پای نگارم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/326.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲۶: در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/327.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲۷: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/328.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲۸: من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/329.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۲۹: جوزا سحر نهاد حمایل برابرم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/330.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳۰: تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/331.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳۱: به تیغم گر کشد دستش نگیرم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/332.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳۲: مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/333.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳۳: نماز شام غریبان چو گریه آغازم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/334.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳۴: گر دست رسد در سر زلفین تو بازم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/335.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳۵: در خرابات مغان گر گذر افتد بازم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/336.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳۶: مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/337.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳۷: چرا نه در پی عزم دیار خود باشم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/338.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳۸: من دوستدار روی خوش و موی دلکشم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/339.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۳۹: خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/340.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴۰: من که از آتش دل چون خم می در جوشم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/341.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴۱: گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/342.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴۲: حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/343.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴۳: چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/344.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴۴: عمریست تا من در طلب هر روز گامی می‌زنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/345.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴۵: بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/346.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴۶: من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/347.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴۷: صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/348.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴۸: دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/349.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۴۹: دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/350.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵۰: به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/351.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵۱: حاشا که من به موسم گل ترک می کنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/352.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵۲: روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/353.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵۳: من ترک عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/354.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵۴: به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/355.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵۵: حالیا مصلحت وقت در آن می‌بینم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/356.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵۶: گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/357.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵۷: در خرابات مغان نور خدا می‌بینم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/358.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵۸: غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/359.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۵۹: خرم آن روز کز این منزل ویران بروم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/360.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶۰: گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/361.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶۱: آن که پامال جفا کرد چو خاک راهم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/362.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶۲: دیدار شد میسر و بوس و کنار هم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/363.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶۳: دردم از یار است و درمان نیز هم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/364.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶۴: ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/365.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶۵: عمریست تا به راه غمت رو نهاده‌ایم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/366.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶۶: ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/367.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶۷: فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/368.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶۸: خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/369.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۶۹: ما ز یاران چشم یاری داشتیم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/370.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷۰: صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/371.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷۱: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/372.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷۲: بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/373.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷۳: خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/374.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷۴: بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/375.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷۵: صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/376.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷۶: دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/377.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷۷: ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/378.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷۸: ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/379.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۷۹: سرم خوش است و به بانگ بلند می‌گویم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/380.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸۰: بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/381.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸۱: گر چه ما بندگان پادشهیم

 

حرف ن (غزلیات شماره 382 تا 404)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/382.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸۲: فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/383.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸۳: چندان که گفتم غم با طبیبان

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/384.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸۴: می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/385.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸۵: یا رب آن آهوی مشکین به ختن بازرسان

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/386.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸۶: خدا را کم نشین با خرقه پوشان

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/387.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸۷: شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/388.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸۸: بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/389.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۸۹: چو گل هر دم به بویت جامه در تن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/390.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹۰: افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/391.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹۱: خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/392.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹۲: دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/393.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹۳: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/394.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹۴: ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/395.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹۵: گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/396.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹۶: صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/397.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹۷: ز در درآ و شبستان ما منور کن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/398.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹۸: ای نور چشم من سخنی هست گوش کن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/399.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۳۹۹: کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/400.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰۰: بالابلند عشوه گر نقش باز من

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/401.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰۱: چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/402.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰۲: نکته‌ای دلکش بگویم خال آن مه رو ببین

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/403.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰۳: شراب لعل کش و روی مه جبینان بین

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/404.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰۴: می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این

 

حرف و (غزلیات شماره 405 تا 415)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/405.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰۵: به جان پیر خرابات و حق صحبت او

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/406.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰۶: گفتا برون شدی به تماشای ماه نو

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/407.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰۷: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/408.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰۸: ای آفتاب آینه دار جمال تو

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/409.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۰۹: ای خونبهای نافه چین خاک راه تو

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/410.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱۰: ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/411.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱۱: تاب بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/412.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱۲: مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/413.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱۳: خط عذار یار که بگرفت ماه از او

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/414.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱۴: گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/415.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱۵: ای پیک راستان خبر یار ما بگو

 

حرف ه (غزلیات شماره 416 تا 428)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/416.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱۶: خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/417.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱۷: عیشم مدام است از لعل دلخواه

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/418.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱۸: گر تیغ بارد در کوی آن ماه

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/419.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۱۹: وصال او ز عمر جاودان به

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/420.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲۰: ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/421.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲۱: در سرای مغان رفته بود و آب زده

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/422.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲۲: ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/423.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲۳: دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/424.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲۴: از من جدا مشو که توام نور دیده‌ای

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/425.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲۵: دامن کشان همی‌شد در شرب زرکشیده

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/426.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲۶: از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/427.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲۷: چراغ روی تو را شمع گشت پروانه

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/428.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲۸: سحرگاهان که مخمور شبانه

 

حرف ی (غزلیات شماره 429 تا 495)
[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/429.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۲۹: ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/430.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳۰: به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/431.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳۱: لبش می‌بوسم و در می‌کشم می

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/432.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳۲: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/433.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳۳: ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/434.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳۴: ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/435.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳۵: با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/436.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳۶: آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/437.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳۷: ای قصه بهشت ز کویت حکایتی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/438.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳۸: سبت سلمی بصدغیها فؤادی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/439.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۳۹: دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/440.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴۰: سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/441.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴۱: چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/442.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴۲: به جان او که گرم دسترس به جان بودی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/443.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴۳: چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/444.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴۴: شهریست پرظریفان و از هر طرف نگاری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/445.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴۵: تو را که هر چه مراد است در جهان داری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/446.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴۶: صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/447.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴۷: بیا با ما مورز این کینه داری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/448.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴۸: ای که در کوی خرابات مقامی داری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/449.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۴۹: ای که مهجوری عشاق روا می‌داری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/450.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵۰: روزگاریست که ما را نگران می‌داری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/451.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵۱: خوش کرد یاوری فلکت روز داوری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/452.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵۲: طفیل هستی عشقند آدمی و پری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/453.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵۳: ای که دایم به خویش مغروری

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/454.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵۴: ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/455.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵۵: عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/456.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵۶: نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/457.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵۷: هزار جهد بکردم که یار من باشی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/458.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵۸: ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/459.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۵۹: زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/460.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶۰: سلیمی منذ حلت بالعراق

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/461.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶۱: کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/462.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶۲: یا مبسما یحاکی درجا من اللالی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/463.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶۳: سلام الله ما کر اللیالی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/464.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶۴: بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/465.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶۵: رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/466.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶۶: این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/467.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶۷: زان می عشق کز او پخته شود هر خامی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/468.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶۸: که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/469.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۶۹: انت روائح رند الحمی و زاد غرامی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/470.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷۰: سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/471.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷۱: ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/472.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷۲: احمد الله علی معدله السلطان

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/473.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷۳: وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/474.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷۴: هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/475.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷۵: گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/476.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷۶: نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/477.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷۷: دو یار زیرک و از باده کهن دومنی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/478.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷۸: نوش کن جام شراب یک منی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/479.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۷۹: صبح است و ژاله می‌چکد از ابر بهمنی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/480.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸۰: ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/481.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸۱: بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/482.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸۲: ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/483.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸۳: سحرگه ره روی در سرزمینی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/484.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸۴: تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/485.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸۵: ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/486.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸۶: بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/487.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸۷: ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/488.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸۸: سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/489.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۸۹: ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/490.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۹۰: در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/491.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۹۱: به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/492.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۹۲: سلامی چو بوی خوش آشنایی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/493.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۹۳: ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/494.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۹۴: ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی

[esplayer url=”http://dl.mastaneh.ir/hafez/audios/495.mp3″ width=”15″ height=”15″ vp=”-5″]غزل شماره ۴۹۵: می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی