فرهنگ معین

آب بقا

(بِ بَ) [ فا - ع. ] (اِمر.) آب حیات.

دکمه بازگشت به بالا