فرهنگ معین

آب باز

(اِفا. اِمر.)
۱- شناگر.
۲- غواص.

دکمه بازگشت به بالا