فرهنگ معین

آبتاب

(ص مر.) مشعشع، درخشان.

دکمه بازگشت به بالا