فرهنگ معین

آبال

[ ع. ] (اِ.) جِ ابل ؛ شتران.

دکمه بازگشت به بالا