فرهنگ معین

آباء

[ ع. ] (اِ.) جِ اَب.۱ - پدران، اجداد.
۲- کشیشان.

دکمه بازگشت به بالا