فرهنگ معین

آب گشاده

(بِ گُ دِ) (اِمر.) شراب زبون و کم کیف، بادة کم اثر.

دکمه بازگشت به بالا