مستدرکات

تکه ۲

قصابی سوی گولی گوشت انداخت چو دیدش زفت گوشت گاو پنداشت یکی ران دگر سوی وی افکند بگفتا گاو مرده‌ست…

بیشتر بخوانید »

تکه ۱

کدیهٔ می‌کنم سبک بشنو خبر عشق می‌دهم بگرو نفسی با خودم قرینی ده که به میزان نهند با زر جو…

بیشتر بخوانید »