حافظ

بررسی تصوف عابدانه و عرفان عاشقانه در غزلیات حافظ

چکیده: تصوف که در آغاز شامل مفاهیمی خشک و ریاضتهایی سخت بود، در قرن سوم با پذیرفتن «محبت» به عنوان…

بیشتر بخوانید »

ساختار منسجم غزلیات حافظ شیرازی

شعر حافظ در عین انسجام ساختاری، ظاهری پاشان و گسسته دارد . برخی منکران، به اعتبار این ظاهر بـر حـافظ…

بیشتر بخوانید »

قطعه ۰۱- تو نیک و بد خود هم از خود بپرس

تو نیک و بد خود هم از خود بپرس چرا بایدت دیگری محتسب و من یتق الله یجعل له و…

بیشتر بخوانید »

قطعه ۰۲- سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست سرای قاضی…

بیشتر بخوانید »

قطعه ۰۳- آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه

آصف عهد زمان جان جهان تورانشاه که در این مزرعه جز دانه خیرات نکشت ناف هفته بد و از ماه…

بیشتر بخوانید »

قطعه ۰۴- بهاء الحق و الدین طاب مثواه

بهاء الحق و الدین طاب مثواه امام سنت و شیخ جماعت چو می‌رفت از جهان این بیت می‌خواند بر اهل…

بیشتر بخوانید »

قطعه ۰۵- قوت شاعره من سحر از فرط ملال

قوت شاعره من سحر از فرط ملال متنفر شده از بنده گریزان میرفت نقش خوارزم و خیال لب جیحون می‌بست…

بیشتر بخوانید »

قطعه ۰۶- رحمان لایموت چو آن پادشاه را

رحمان لایموت چو آن پادشاه را دید آن چنان کز او عمل الخیر لایفوت جانش غریق رحمت خود کرد تا…

بیشتر بخوانید »

قطعه ۰۷- به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق

به عهد سلطنت شاه شیخ ابواسحاق به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد نخست پادشهی همچو او ولایت بخش…

بیشتر بخوانید »

قطعه ۰۸- خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد

خسروا گوی فلک در خم چوگان توشد ساحت کون ومکان عرصه میدان تو باد زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست…

بیشتر بخوانید »