ضحاک

بخش ۳- اندر خواب دیدن ضحاک فریدون را

چو از روزگارش چهل سال ماند نگر تا بسر برش یزدان چه راند در ایوان شاهی شبی دیر یاز به…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱- ضحاک

چو ضحاک شد بر جهان شهریار برو سالیان انجمن شد هزار سراسر زمانه بدو گشت باز برآمد برین روزگار دراز…

بیشتر بخوانید »