طهمورث

طهمورث

پسر بد مراو را یکی هوشمند گرانمایه طهمورث دیوبند بیامد به تخت پدر بر نشست به شاهی کمر برمیان بر…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن