اندر ستایش سلطان محمود

اندر ستایش سلطان محمود

ز یزدان بران شاه باد آفرین که نازد بدو تاج و تخت و نگین که گنجش ز بخشش بنالد همی…

بیشتر بخوانید »