پادشاهی نوذر

بخش ۱۳- کشته شدن اغریرث به دست برادر

چو اغریرث آمد ز آمل به ری وزان کارها آگهی یافت کی بدو گفت کاین چیست کانگیختی که با شهد…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۲- آگاهى یافتن زال از مرگ نوذر

به گستهم و طوس آمد این آگهی که تیره شد آن فر شاهنشهی به شمشیر تیز آن سر تاجدار به…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۰- رسیدن زال به یارى مهراب‏

فرستاده نزدیک دستان رسید به کردار آتش دلش بردمید سوی گرد مهراب بنهاد روی همی تاخت با لشکری جنگجوی چو…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۱- كشته شدن نوذر به دست افراسياب‏

سوی شاه ترکان رسید آگهی کزان نامداران جهان شد تهی دلش گشت پر آتش از درد و غم دو رخ…

بیشتر بخوانید »

بخش ۹- تاخته کردن شماساس و خزروان به زابلستان‏

و دیگر که از شهر ارمان شدند به کینه سوی زابلستان شدند شماساس کز پیش جیحون برفت سوی سیستان روی…

بیشتر بخوانید »

بخش ۸- کشته یافتن ویسه پسر خود را

بشد ویسه سالار توران سپاه ابا لشکری نامور کینه‌خواه ازان پیشتر تابه قارن رسید گرامیش را کشته افگنده دید دلیران…

بیشتر بخوانید »

بخش ۷- گرفتار شدن نوذر به دست افراسیاب‏

چو بشنید نوذر که قارن برفت دمان از پسش روی بنهاد و تفت همی تاخت کز روز بد بگذرد سپهرش…

بیشتر بخوانید »

بخش ۶- جنگ نوذر با افراسیاب سدیگر بار

ازان پس بیاسود لشکر دو روز سه دیگر چو بفروخت گیتی فروز نبد شاه را روزگار نبرد به بیچارگی جنگ…

بیشتر بخوانید »

بخش ۴- رزم بارمان و قباد و کشته شدن قباد

سپیده چو از کوه سر برکشید طلایه به پیش دهستان رسید میان دو لشکر دو فرسنگ بود همه ساز و…

بیشتر بخوانید »

بخش ۵- رزم افراسیاب با نوذر دیگر بار

برآسود پس لشکر از هر دو روی برفتند روز دوم جنگجوی رده برکشیدند ایرانیان چنان چون بود ساز جنگ کیان…

بیشتر بخوانید »