منوچهر

بخش ۲۵- گفتارى در بخت زال در نزد ستاره‏شناسان‏

بفرمود تا موبدان و ردان ستاره‌شناسان و هم بخردان کنند انجمن پیش تخت بلند به کار سپهری پژوهش کنند برفتند…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲۳- دلخوشى دادن سام سیندخت را

چو شد ساخته کار خود بر نشست چو گردی به مردی میان را ببست یکی ترگ رومی به سر بر…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲۴- آمدن زال با نامه سام نزد منوچهر

پس آگاهی آمد سوی شهریار که آمد ز ره زال سام سوار پذیره شدندش همه سرکشان که بودند در پادشاهی…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲۱- رفتن زال به رسولى نزد منوچهر

نویسنده را پیش بنشاندند ز هر در سخنها همی راندند سرنامه کرد آفرین خدای کجا هست و باشد همیشه به…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲۲- خشم گرفتن مهراب بر سیندخت

چو در کابل این داستان فاش گشت سر مرزبان پر ز پرخاش گشت برآشفت و سیندخت را پیش خواند همه…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲۰- رفتن سام به جنگ مهراب‏

به مهراب و دستان رسید این سخن که شاه و سپهبد فگندند بن خروشان ز کابل همی رفت زال فروهشته…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۸- آگاه شدن منوچهر از کار زال و رودابه‏

پس آگاهی آمد به شاه بزرگ ز مهراب و دستان سام سترگ ز پیوند مهراب وز مهر زال وزان ناهمالان…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۹- آمدن سام به نزد منوچهر

چو شاه جهاندار بگشاد روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی منوچهر برخاست از تخت عاج ز یاقوت رخشنده…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۷- آگاهى شدن مهراب از کار دخترش‏

چو آمد ز درگاه مهراب شاد همی کرد از زال بسیار یاد گرانمایه سیندخت را خفته دید رخش پژمریده دل…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱۵- راى زدن سام با موبدان بر کار زال‏

چو برخاست از خواب با موبدان یکی انجمن کرد با بخردان گشاد آن سخن بر ستاره شمر که فرجام این…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن