پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

بخش ۱ – پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

بخندید تموز بر سرخ سیب همی‌کرد با بار و برگش عتاب که آن دسته گل بوقت بهار بمستی همی‌داشتی درکنار…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲ – آغاز داستان

یکی پیر بد مرزبان هری پسندیده و دیده ازهر دی جهاندیده‌ای نام او بود ماخ سخن‌دان و با فر و…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن