پادشاهی گرشاسپ

بخش ۵- راى زدن رستم با کی‏قباد

ز ترکان طلایه بسی بد براه رسید اندر ایشان یل صف پناه برآویخت با نامداران جنگ یکی گرزهٔ گاو پیکر…

بیشتر بخوانید »

بخش ۳- لشکر کشیدن زال سوى افراسیاب‏

بزد مهره در جام بر پشت پیل ازو برشد آواز تا چند میل خروشیدن کوس با کرنای همان ژنده پیلان…

بیشتر بخوانید »

بخش ۴- آوردن رستم کی‏قباد را از کوه البرز

به رستم چنین گفت فرخنده زال که برگیر کوپال و بفراز یال برو تازیان تا به البرز کوه گزین کن…

بیشتر بخوانید »

بخش ۲- گرفتن رستم رخش را

چنان شد ز گفتار او پهلوان که گفتی برافشاند خواهد روان گله هرچ بودش به زابلستان بیاورد لختی به کابلستان…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱- پادشاهى گرشاسپ‏

پسر بود زو را یکی خویش کام پدر کرده بودیش گرشاسپ نام بیامد نشست از بر تخت و گاه به…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن