پادشاهی بهرام شاپور

پادشاهی بهرام شاپور

خردمند و شایسته بهرامشاه همی داشت سوک پدر چندگاه چو بنشست بر جایگاه مهی چنین گفت بر تخت شاهنشهی که…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن