پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود

بخش ۳ – داستان بوزرجمهر

نگر خواب را بیهده نشمری یکی بهره دانی ز پیغمبری به ویژه که شاه جهان بیندش روان درخشنده بگزیندش ستاره…

بیشتر بخوانید »

بخش ۱ – آغاز داستان

چو کسری نشست از بر تخت عاج به سر برنهاد آن دل‌افروز تاج بزرگان گیتی شدند انجمن چو بنشست سالار…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن