ماه: بهمن 1386

قصاید

قصیده ۱- شد عرصه زمین چو بساط ارم جوان

شد عرصه زمین چو بساط ارم جوان از پرتو سعادت شاه جهان ستان خاقان شرق و غرب که در شرق…

بیشتر بخوانید »
قصاید

قصیده ۲- ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی

ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی هزار نکته در این کار هست تا دانی بجز شکردهنی مایه‌هاست خوبی را…

بیشتر بخوانید »
قصاید

قصیده ۳- سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد

سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد چمن ز لطف هوا نکته برجنان گیرد هوا ز نکهت گل در چمن…

بیشتر بخوانید »
غزلیات

غزل ۰۰۱- الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

بیشتر بخوانید »
غزلیات

غزل ۰۰۲- صلاح کار کجا و من خراب کجا

بیشتر بخوانید »
غزلیات

غزل ۰۰۳- اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

بیشتر بخوانید »
غزلیات

غزل ۰۰۴- صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

بیشتر بخوانید »
غزلیات

غزل ۰۰۵- دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را

بیشتر بخوانید »
غزلیات

غزل ۰۰۶- به ملازمان سلطان که رساند این دعا را

بیشتر بخوانید »
غزلیات

غزل ۰۰۷- صوفی بیا که آینه صافیست جام را

علامه قزوینی شرح نوشتاری علامه قزوینی شرح نوشتاری

بیشتر بخوانید »