خانه | سعدی | مواعظ

مواعظ

مثلثات

خلیلی الهدی انجی و اصلح ولکن من هداه الله افلح نصیحت نیکبختان گوش گیرند حکیمان پند درویشان پذیرند گش ایها داراغت خاطر نرنزت که ثخنی عاقلی ده بار اثنزت من استضعفت لاتغلظ علیه من استأسرت لاتکسر یدیه چه نیکو گفت در پای شتر مور که ای فربه مکن بر لاغران زور که منعم بی‌مبر کول ایچ درویش کوایش می بنی …

بیشتر بخوانید »

باقی مفردات

می‌میرم و همچنان نظر بر چپ و راست تا آنکه نظر در او توان کرد کجاست؟ از روی نکو صبر نمی‌شاید کرد لیکن نه به اختیار می‌باید کرد می‌شنیدم به حسن چون قمری چون بدیدم از آن تو خوبتری و رب غلام صائم بطنه خلا و میزانه من سؤ فعلته امتلا علیک سلام الله ما لاح کوکب و ما طلعت …

بیشتر بخوانید »